PEFA CONGRESS 2018

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

26 - 28 NİSAN 2018


KONGRE ANA TEMASI

"GÜÇLÜ SERMAYE PİYASASI, GÜÇLÜ EKONOMİ"


Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen ve 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında ülkemizde ve dünyada sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışılıp, değerlendireceği “I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi – 2018” (PEFA-2018)’de siz değerli bilim insanlarını ağırlamaktan onur duyacağız.

Kongre’de sunulan tüm bildiri özetleri ve bildiriler ISBN kayıtlı bildiri özeti ve bildiri tam metni kitaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanabilecektir. Bunun yanı sıra gönderilen tam metinler arasından seçilecek bildiriler de Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.

ÖZEL OTURUM

KÜRESEL PİYASALAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

ANA SPONSORLAR

SPONSORLAR

KEYNOTE SPEAKER

Prof. John KARKAZIS

Prof. John KARKAZIS

Dean, Business School / University of the Aegean