Yayın Olanakları

Kongre’de sunulan tüm bildiri özetleri ve bildiriler ISBN kayıtlı bildiri özeti ve bildiri tam metni kitaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanabilecektir. Bunun yanı sıra gönderilen tam metinler arasından seçilecek bildiriler de Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BEST PAPER AWARDS


DESIGNATING WORKPLACE DEVIANT BEHAVIORS IN ACADEMY BY AHP (TAYFUN ARAR & MELAHAT ÖNEREN & SERHAT KARAOĞLAN & EDA SULTAN ARAR)

TRANSFORMATION OF THE TURKISH BANKING: A RETROSPECTIVE FINANCIAL REVIEW OF THE PRE-2001 CRISIS NEO-LIBERAL PERIOD (ŞENOL KANDEMİR & CANOL KANDEMİR)

INCREASING LABOR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN IN TURKEY: IS IT TEMPORARY OR PERMANENT? (SERKAN DEĞİRMENCİ & HAYRİYE ÖZGÜL DEĞİRMENCİ)