Previous Next

Üniversitelerimizin ve sektörün değerli temsilcileri,

Küresel ve toplumsal değişimlerle birlikte sosyal bilimler de değişimler yaşamakta ve kendini yenileme imkânı bulmaktadır. Bu değişim ve yenilikler çağında şüphesiz yeni belirsizlikler ve soru işaretleri de oluşmaktadır. Böyle bir ortamda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, kamuoyunu aydınlatmak, yeni tartışmalar yaratarak yeni açılımlar geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm yollarını bulmak, yeniden üretmek ve bilgilendirmek sosyal bilimlerin temel hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına yürürken multidisipliner bilgi paylaşımını önemsemek ve başka alanlardaki yöntem, görüş ve kuramların yeni bir alana uygulanmasına fırsatlar tanımak önemli bir sorumluluktur.


Bilimsel ve sektörel sorumluluklar ışığında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2-4 Nisan 2020 tarihleri arasında organize edilen ve sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışılıp, değerlendireceği “II. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi – 2020” (PEFA-2020)’de siz değerli bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini ağırlamaktan onur duyacağız.