Yayın Olanakları

Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin özetleri kongre özet e-kitabında ve bildirilerin tam metinleri kongre tam metin e-kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.